Lietuvos dvarų vasaros mokykla 2023

Kilmė įpareigoja: bajoriškosios gyvensenos atspindžiai dvarų architektūroje

2023 m. rugpjūčio 21–27 d.

Lietuvos dvarų vasaros mokykla (toliau – LDVM) – jau trečius metus Lietuvos dailės istorikų draugijos kartu su Vilniaus dailės akademija organizuojami vienos savaitės trukmės intensyvūs kursai jauniesiems specialistams, kurių tikslas yra kelti su tokio paveldo objektais dirbančiųjų kvalifikaciją, skatinti dialogą tarp tyrėjo ir objekto savininko bei teorines žinias pritaikyti praktikoje. 2023-ųjų metų tema yra „Kilmė įpareigoja: bajoriškosios gyvensenos atspindžiai dvarų architektūroje“. Ši tema atliepia ankstesnių LDVM patirtis, dalyvių pastabas, todėl yra orientuota į praktinio dvarų paveldo išsaugojimo ir istorinio konteksto išmanymo jungtis. Nuo pažinimo neatsiejamas teorines paskaitas papildys susitikimai su restauratoriais, architektais, kultūros paveldo specialistais ir tokio tipo paveldo objektų savininkais. Taip siekiama išspręsti vieną iš opiausių su paveldu susijusių problemų – institucijų, specialistų ir savininkų „nesusikalbėjimą“.

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – intensyvūs išvykstamieji kvalifikacijos kėlimo kursai: 15 studentų ir nuolat lydintys dėstytojai per savaitę aplankys 15 dvarų, išklausys 14 paskaitų (neskaitant ekskursijų). Visos paskaitos, nakvynės ir laisvalaikis vyksta dvarų paveldo objektuose ar netoli jų. Kursų kaina yra 250 eur/asmeniui. 1 vieta nemokama.

Baigusiems išduodamas Vilniaus dailės akademijos išklausytų valandų kvalifikacijos kėlimų kursų baigimo pažymėjimas (40 val.).

Į 2023 m. programą įtraukti objektai: Chodkevičių ir Umiastovskių rūmai Vilniuje, Lapšių, Žeimių, Daunoravos, Jakiškių, Martyniškio, Žagarės, Kiaunorių, Pavirvytės, Biržuvėnų, Paraginės, Kretingos ir Palangos dvarai, Panemunės pilis, Pažaislio vienuolyno kompleksas.

Vasaros mokyklos programą sudaro trys dalys:

1. Teorinės paskaitos: Jų metu pristatoma Lietuvos dvarų specifika istoriniu, menotyriniu požiūriu. Daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui, meno kolekcijoms. Aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Siekiama išaiškinti kaip dvaras vystėsi ir „veikė“ skirtingais istorijos laikotarpiais.

2. Praktiniai užsiėmimai: Tai objektų lankymas su teorinių paskaitų medžiagą užtvirtinančiomis ekskursijomis, dirbtuvės ir pranešimai, skirti paveldo restauravimo, įveiklinimo ir komunikacijos temoms.

3. Neformalioji patirtis: Pažintis su dvarų savininkais, betarpiškas bendravimas, diskusijos laisvo laiko metu.

Lietuvos dailės istorikų draugijos organizuojama „Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – ne tik specialistų ugdymas ir bendradarbiavimo galimybės. Į tęstinumą ir tarptautiškumą orientuotas projektas kelia kultūros paveldo ir jo specialistų prestižą visuomenėje bei įgyvendina vieną svarbiausių Lietuvos dailės istorikų draugijos misijų – profesionalius tyrimus panaudoti plačiosios visuomenės švietimui.

Į vasaros mokyklą kviečiami restauratoriai, architektai, architektūrologai, dailėtyrininkai bei kultūros paveldo specialistai. Pirmenybė teikiama paskutinių kursų studentams ir jauniesiems specialistams (iki 35 metų).

Svarbios datos:

• Paraiškas siųsti iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.;

• Pranešimas apie atrinktas paraiškas bus skelbiamas iki 2023 m. rugpjūčio 14 d.

Nuoroda į paraiškos formą: https://forms.gle/SS1YjErN39rBJsJN6

Projekto vadovai: dr. Aistė Bimbirytė ir dr. Marius Daraškevičius Kontaktai: +370 67646812, aiste.bimbiryte@gmail.com, +370 620 15547, marius.daraskevicius@gmail.com