LIETUVOS DVARŲ VASAROS MOKYKLA 2021

Bendrasis paveldas ir jo komunikacija

2021 m. liepos 2–9 d., Lietuva

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – tai Lietuvos dailės istorikų draugijos kartu su Vilniaus dailės akademija organizuojami vienos savaitės trukmės intensyvūs kursai jauniesiems specialistams, kurių tikslas yra kelti su tokio dvarų paveldo objektais dirbančiųjų kvalifikaciją, skatinti dialogą tarp tyrėjo ir objekto savininko bei teorines žinias pritaikyti praktikoje.

Pirmųjų metų tema yra „Bendrasis paveldas ir jo komunikacija“.

Lietuvos dvarų paveldas – daugialypis, problemiškas. Margos bajorijos (lietuvių, rusėnų, rusų, lenkų, prancūzų, totorių, Baltijos vokiečių ar vengrų kilmės asmenų) valdyti dvarai įveikė daugybę istorinių slenksčių, buvo veikiami kintančių ekonominių, socialinių, kultūrinių, politinių krašto gyvenimo aplinkybių. Tai objektas, kuriam tinka Bendrojo paveldo apibrėžimas (angl. Shared Heritage), kadangi jame susikerta daugybė skirtingų kultūrinių patirčių.

Ši ypatybė – privalumas ir iššūkis. Kaip interpretuoti ir įveiklinti tokį paveldą, kai pasakojimo pjūvių begalė, istorijos ne visuomet patogios, o teorija nuo praktikos neretai tebėra labai toli? Į šiuos klausimus bus atsakoma kursų metu.

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – intensyvūs išvykstamieji kursai: 15 studentų ir nuolat lydintys dėstytojai per savaitę aplanko 12 dvarų, išklauso 40 valandų kursą (1 nac. kreditas/1,5 ECTS) lietuvių ir anglų kalbomis. Visos paskaitos, nakvynės ir laisvalaikis vyksta dvarų paveldo objektuose ar netoli jų. Kursai yra nemokami.

„Lietuvos dvarų vasaros mokyklos“ programą sudaro trys dalys:

  1. Teorinės paskaitos:

Paskaitų metu pristatomos bendrojo paveldo ir paveldo komunikacijos sąvokos, problemiškumas, Lietuvos dvarų specifika istoriniu, menotyriniu požiūriu, pabrėžiamas daugialypis objekto charakteris. Daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui. Aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Siekiama suformuoti supratimą, kaip dvaras „veikė“ skirtingais istorijos laikotarpiais.

  1. Praktiniai užsiėmimai:

Tai objektų lankymas su teorinių paskaitų medžiagą užtvirtinančiomis ekskursijomis, dirbtuvės bei pranešimai, skirti paveldo komunikacijos temai. Dalyviai taip pat bus supažindinami su kitose šalyse veikiančiomis paveldo interpretavimo ir komunikavimo strategijomis. Gerąsias JAV, Nyderlandų ir Šveicarijos patirtis pristatys tiesiogiai šioje srityje dirbantys specialistai. Priklausomai nuo COVID-19 situacijos, nuotoliniu arba tiesioginiu būdu.

  1. Neformalioji patirtis:

Pažintis su dvarų savininkais, betarpiškas bendravimas, diskusijos laisvo laiko metu.

2021-ųjų metų programos objektai: Aristavėlės, Čiobiškio, Gačionių, Gelgaudiškio, Paežerių (Vilkaviškio), Panemunės, Raudondvario, Rokiškio, Siesikų, Staškūniškio, Užutrakio, Veliuonos, Zyplių dvarai, Pažaislio vienuolynas.

2021-ųjų metų programos dėstytojai:

Dr. Andreas Affolter (Šveicarija)

Dr. Rasa Bertašiūtė (Lietuva)

Dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė (Lietuva)

Valentijn Carbo (Olandija)

Dr. Neringa Dambrauskaitė (Lietuva)

Marius Daraškevičius (Lietuva)

Lauren Greene (JAV)

Melinda Harlov (Vengrija)

Dr. Dalia Klajumienė (Lietuva)

Dr. Dalė Puodžiukienė (Lietuva)

Dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuva)

Giedrė Ona Šileikytė (Lietuva)

Dr. Indrė Užuotaitė (Lietuva)

Lietuvos dailės istorikų draugijos organizuojama „Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – ne tik specialistų ugdymas ir bendradarbiavimo galimybės. Į tęstinumą ir tarptautiškumą orientuotas projektas kelia kultūros paveldo ir jo specialistų prestižą visuomenėje bei įgyvendina vieną svarbiausių Lietuvos dailės istorikų draugijos misijų – profesionalius tyrimus panaudoti plačiosios visuomenės švietimui.

Į vasaros mokyklą kviečiami paskutinių kursų studentai ir jaunieji specialistai (iki 35 metų): restauratoriai, architektai, architektūrologai, dailėtyrininkai bei kultūros paveldo specialistai.

Svarbios datos:

  • Paraiškas siųsti iki 2021 m. gegužės 15 d.;
  • Pranešimas apie atrinktas paraiškas bus skelbiamas iki 2021 m. birželio 1 d.

Pateikti paraišką

Projekto vadovai: dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė ir Marius Daraškevičius

Kontaktai: +370 67646812, aiste.bimbiryte@gmail.com, +370 620 15547, marius@daraskevicius.lt

Projekto partneriai:

              

   

Projektą remia: 

spausdinti