• English

Lietuvos dailės istorikų draugija: Bibliografija, 1995–2004

2005 m. LDID šventė savo gyvenimo ir veiklos dešimtmetį. Svarstant, kaip būtų galima paminėti šią progą, buvo nutarta, kad geriausias būdas įprasminti reikšmingą organizacijai sukaktį išleisti LDID narių darbų bibliografiją. Taigi leidinyje „Lietuvos dailės istorikų draugija: Bibliografija, 1995–2004“ (sudarytojos Asta Giniūnienė, Dalia Vasiliūnienė) pateikiama 52 LDID narių darbų bibliografija. Pateikiama bibliografija liudija, kad dauguma organizacijos narių sėkmingai derina įvairialypę veiklą nuo akademinio pobūdžio dailės istorijos studijų iki populiarių straipsnių rašymo, aktualių meninės kultūros gyvenimo problemų svarstymo. Tiesa, pastarąją veiklą bibliografija atspindi vienpusiškai, nes pristato tik publikuotus tekstus. Tad radijo ar televizijos laidos, filmų scenarijai, paskaitos jau lieka už šio leidinio ribų.