• English

LDID pirmininkės Gabijos Surdokaitės-Vitienės ataskaita

LDID pirmininkės Gabijos Surdokaitės-Vitienės

ATASKAITA
APIE LIETUVOS DAILĖS ISTORIKŲ DRAUGIJOS VEIKLĄ
(2013 m. gegužės 22 d.–2016 m. spalio 26 d.)

LDID pirmininkės Gabijos Surdokaitės-Vitienės

ATASKAITA
APIE LIETUVOS DAILĖS ISTORIKŲ DRAUGIJOS VEIKLĄ
(2013 m. gegužės 22 d.–2016 m. spalio 26 d.)

2013 gegužės 22 d. draugija vienijo 70 narių. 2016 m. spalio 26 d. draugijoje buvo 67 nariai.
LDID Taryba (2013 m. gegužės 22 d.–2016 m. spalio 26 d.):
Gabija Surdokaitė – pirmininkė
Helmutas Šabasevičius – sekretorius
Neringa Markauskaitė – vicepirmininkė
Margarita Janušonienė – vicepirmininkė
Lina Balaišytė – iždininkė
Liudmila Fiodorova – buhalterė, dirbanti visuomeniniais pagrindais

Visuotiniai LDID susirinkimas
2013 m. gegužės 22 d.
2014 m. spalio 30 d.
2015 m. spalio 9 d.
2016 m. spalio 26 d.

Publikacijos
Nėra

Mokslinės, šviečiamosios programos, projektai
Nebuvo

Renginiai, minėjimai
2015 balandžio 17 d. LDID 20-mečio paminėjimas

Apdovanojimai
1. 2014 m. kovo 14 d. prof. dr. Giedrei Jankevičiūtei įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2. 2014 spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2011 m. LDID konkurso „Geriausios 2010 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Rūtai Janonienei už monografiją „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje“ (Vilnius: „Aidai”, 2010).
3. 2014 spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2011 m. LDID konkurso „Geriausios 2010 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje dr. Giedrei Mickūnaitei už publikacijas žodyne „Oxford Dictionary of the Middle Ages“ (Oxford: Oxford University Press, 2010, t. 2, 3, 4).
4. 2014 spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2012 m. LDID konkurso „Geriausios 2011 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Liepa Griciūtei-Šverebienei už monografiją „XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011).
5. 2014 spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2012 m. LDID konkurso „Geriausios 2011 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojoms taikomųjų publikacijų srityje sudarytojoms dr. Skirmantei Smilingytei–Žeimienei ir dr. Daliai Vasiliūnienei už knygą „Lietuvos sakralinė dailė, t. II : Šiaulių vyskupija, d. 1 : Joniškio dekanatas, kn. 1 : Balkaičiai–Joniškis“ (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011).
6. 2014 spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2013 m. LDID konkurso „Geriausios 2012 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Jolitai Mulevičiūtei už monografiją „Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865–1914“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).
7. 2014 spalio 30 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2013 m. LDID konkurso „Geriausios 2012 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje sudarytojai dr. Jolantai Širkaitei už knygą „Lietuvos dailininkų žodynas, II tomas: 1795–1918“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).
8. 2015 m. kovo 12 d. Vyriausybės rūmuose LDID narėms dr. Laimai Laučkaitei-Surgailienei ir dr. Nijolei Tumėnienei įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premijos.
9. 2015 m. balandžio 17 d. vykusiame šventiniame draugijos 20-mečio paminėjime įteiktas diplomas 2014 m. LDID konkurso „Geriausios 2013 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Astai Giniūnienei už monografiją „Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje : sklaida ir raiška“ (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013).
10. 2015 m. balandžio 17 d. vykusiame šventiniame draugijos 20-mečio paminėjime įteiktas diplomas 2014 m. LDID konkurso „Geriausios 2013 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje sudarytojai dr. Daliai Vasiliūnienei už knygą „Jėga ir grožis Jo šventovėje… : Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje“ (Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013).
11. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2015 m. LDID konkurso „Geriausios 2014 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje knygos „Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014) sudarytojai prof. dr. Aleksandrai Aleksandravičiūtei.
12. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2015 m. LDID konkurso „Geriausios 2014 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai taikomųjų publikacijų srityje prof. dr. Giedrei Jankevičiūtei už knygą „Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974): parodos katalogas“, (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014).
13. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2016 m. LDID konkurso „Geriausios 2015 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje dr. Tojanai Račiūnaitei už monografiją „Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a.“ (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014).
14. 2016 m. spalio 26 d. vykusiame susirinkime įteiktas diplomas 2016 m. LDID konkurso „Geriausios 2015 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojoms taikomųjų publikacijų srityje knygos „Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 3: Skaistgirys – Žukančiai“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015) sudarytojoms dr. Skirmantei Smilingytei-Žeimienei ir dr. Daliai Vasiliūnienei.

Peticijos, raštai, iniciatyvos
1.    2014-02-26 / Nr. 3 kreipimasis dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo panaikinimo išsiųstas LR Prezidento kanceliarijai, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Ministrui Pirmininkui, LR Kultūros ministerijai, Lietuvos vyriausiajam archyvarui.
2.    2014-07-31 / Nr. 4 raštas dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo panaikinimo išsiųstas LR Kultūros ministerijai.
3.    2014-07-31 / Nr. 5 raštas dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo panaikinimo išsiųstas LR Prezidento kanceliarijai.
4.    2014-07-31 / Nr. 6 raštas dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo panaikinimo išsiųstas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.
5.    2014-08-11 / Nr. 7 raštas dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo panaikinimo išsiųstas Ministrui Pirmininkui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.
6.    Kreipimasis „Reorganizacija ar pasikėsinimas į Lietuvos kultūros paveldą?“. paskelbtas dvejuose interneto dienraščiuose. Lietuvos žinios „Dailės istorikai sunerimo dėl kultūros paveldo ateities“ http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/dailes-istorikai-sunerimo-del-kulturos-paveldo-ateities/185244 [paskelbta 2014-08-08]; http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-08-09-reorganizacija-ar-pasikesinimas-i-lietuvos-kulturos-pavelda/120606 [paskelbta 2014-08-09].
7.    2014 m. sausio 30 d. dalyvauta Kultūros paveldo departamento ir Kultūros paveldo centro organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Mokslo tiriamųjų darbų panaudojimas paveldo apskaitoje ir paveldosaugos praktikoje“ (dalyvavo Gabija Surdokaitė-Vitienė, Dalia Vasiliūnienė).
8.    2014 m. rugsėjo 24 d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete posėdis dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo išsaugojimo (dalyvavo G. Surdokaitė-Vitienė). Seimo komitetas priėmė sprendimą nepritarti Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir Kultūros ministerijos siūlomai reorganizacijai.
9.    2015-02-09 / Nr. 1 raštas dėl Žaliojo tilto skulptūrų išsiųstas Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos
10.    2015-04-03 / Nr. 2 raštas Lietuvos vyskupų konferencijai dėl dailės kūrinių restauravimo.
11.    Raštai 2015-08-21 / Nr. 3, 2015-10-19 / Nr. 4, 2015-10 29 / Nr. 6, 2015-11-02 / Nr. 7, 2015-11-09/ Nr. 9, 2016-05-30 / Nr. 2 LR Ministrui Pirmininkui, LR Seimui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo nariams, LR Aplinkos ministrui, LR Kultūros ministrui, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos direktorei, LR Valstybinei kultūros paveldo komisijai, LR Mokslo ir švietimo ministerijai, Lietuvos mokslo tarybai dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5, 22, 18 ir 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projekto (Nr. XIIP-3481).
12.    2016-07-13 / Nr. 1 raštas LR Prezidentei Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo.

Delegavimas atstovauti ekspertų komisijose ir posėdžiuose
1.    2014 m. sausio 27 d. LDID Taryba Kultūros paveldo departamento kvietimu delegavo dr. Mariją Drėmaitę į Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją 2014–2015 m. laikotarpiui.
2.    2016 m. sausio 17 d. LDID Taryba Kultūros paveldo departamento kvietimu delegavo Aistę Bimbirytę-Mackevičienę į Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją 2016–2017 m. laikotarpiui.

Ekskursijos
1.    2013 m. birželio 8 d. organizuota ekskursija maršrutu Vilnius–Adomynė–Bugailiškiai–Šimoniai–Noriūnai–Palevenė–Žemutinė Palevenė–Kupiškis–Uoginiai–Antašava–Salamiestis–Palevenėlė–Kupiškis–Skapiškis–Vilnius, organizatorius – Vidmantas Jankauskas.
2.    LDID kelionė vyko 2014 m. gegužės 24 d. organizuota ekskursija maršrutu Vilnius–Lentvaris–Semeliškės–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai–Pažaislis–Raudondvaris–Vilnius. Organizatorė – Lina Balaišytė.
3.    LDID kelionė vyko 2015 m. gegužės 9 d. į Žemaitiją (Telšiai Telšiai-Sterblės kalnas (Alkakalnis arba Panų kalnelis, Pakapių k., Viešvienų sen., Telšių r.)-Biržuvėnų dvaras (Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.)-Šatrijos kalnas (Pašatrijos k., Luokės sen., Telšių r.). Organizatorius – Povilas Šverebas, Gabija Surdokaitė-Vitienė.

Bendradarbiavimo sutartys
1. 2015 spalio 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centru.
2. 2016 m. liepos 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“.

Lengvatos LDID nariams
1. 2014 m. LDM LDID naujai priimtiems nariams (Juozapui Blažiūnui, Aistei Bimbirytei-Mackevičienei, Auksei Kaladžinskaitei ir Gintautei Žemaitytei) išdavė naujus muziejaus konsultanto pažymėjimus, leidžiančius nemokamai lankyti Lietuvos valstybinių ir kai kurių Europos muziejų ekspozicijas 2014–2015 m. gruodžio 31 d.
2. LDID nariams suteikta galimybė nemokamai lankytis 19 Lietuvos muziejų nuolatines ekspozicijas ir parodas (Bažnytinio paveldo muziejus, Daugyvenės muziejus-draustinis, Jonavos krašto muziejus, Jurbarko krašto muziejus, Lazdijų krašto muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Pasvalio krašto muziejus, Raseinių krašto istorijos muziejus, Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Tauragės krašto muziejus, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejus, Zanavykų muziejus, Genocido aukų muziejaus, Tuskulėnų rimties parko memorialinio kompleksas, Trakų Vokės dvaro sodyba).