LDID biuletenis, 2006


2005 m. gegužės 27 d. LDID 10-mečiui pažymėti buvo surengta mokslinė konferencija „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJA: IDEOLOGIJA IR METODOLOGIJA“ (atsakingos: Jolita Mulevičiūtė ir Dalia Klajumienė. Joms talkino Giedrė Jankevičiūtė).

2006 m. pasirodžiusio antrojo LDID biuletenio (sudarytojos: Jolita Mulevičiūtė, Dalia Klajumienė) straipsniai parengti pagal pranešimus, perskaitytus minėtoje jubiliejinėje konferencijoje. Tojana Račiūnaitė publikavo straipsnį „Reprezentacija ir meno istorijos pabaiga“. Aleksandra Aleksandravičiūtė apžvelgė specifinius sakralinės dailės tyrimų aspektus Lietuvoje. Erika Grigoravičienė straipsnyje aktualizavo sovietmečio dailės tyrimų prasmes ir metodologijos klausimus. Giedrė Mickūnaitė išanalizavo 25 metų (1980–2005) dailėtyros specialybės studentų baigiamuosius darbus. Nijolė Lukšonytė-Tolvaišienė rašė apie architektūrologijos raidą Lietuvoje, o Vytautas Tumėnas iškėlė šiuolaikinės tautodailės istorijos tyrimų problemas. 2006 m. LDID biuletenyje taip pat rasime pasirodžiusių leidinių apžvalgų ir recenzijų skyrelį bei Dalios Klajumienės parašytą LDID 10 metų veiklos apžvalgą.

Biuletenis