• English

LDID biuletenis, 1996

1995 m. gegužės 11 d. įsteigta Lietuvos dailės istorikų draugija. 1996 m. išleistas pirmasis draugijos biuletenis apžvelgė pristatė draugijos įkūrimo eigą, pirmąją tarybą, vienų metų veiklos kroniką. Biuletenyje paskelbta 1996 m. gegužės mėn. 23–26 d. vykusios konferencijos „Lietuvos dvarų kultūra“ programą. Biuletenio pabaigoje skelbiami draugijos narių kontaktiniai duomenys. Nuoroda