Kuriantis protas brangesnis nei turtai

Knyga “Kuriantis protas brangesnis nei turtai” – Lietuvos dailės istorikų draugijos leidinys, skirtas žinomai Lietuvos dailės tyrinėtojai Marijai Matušakaitei, švenčiančiai 85-ąjį gimtadienį, pagerbti. M. Matušakaitė daugiau kaip keturis dešimtmečius tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninį palikimą. Jos studijas, skirtas portretui, altoriams, kostiumui, antkapinei skulptūrai, žino ir vertina ne tik kolegos menotyrininkai, bet ir paveldosaugininkai, muziejininkai, visi besidomintieji Lietuvos kultūros istorija. Knygoje pateikiama medžiaga visapusiškai nušviečia šios iškilios mokslininkės gyvenimą ir profesinę veiklą. Kai kurios M. Matušakaitės asmenybės bruožus, gyvenimiškos ir profesinės biografijos posūkius atskleidžia fotografijomis papildyti bičiulių ir bendradarbių prisiminimai.

Knygoje skelbiami moksliniai straipsniai plėtoja M. Matušakaitės tyrimų kryptis. Specialiai šiam rinkiniui parašytos M. Matušakaitės knygų recenzijos ir jos bibliografija padeda giliau suprasti ir įvertinti mokslininės indėlį į Lietuvos meninės kultūros tyrimus, smalsiam skaitytojui atveria naujus dailės istorijos bei istoriografijos faktus.

Kuriantis protas brangesnis nei turtai… : [skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei : straipsnių rinkinys / sudarytoja Giedrė Mickūnaitė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 231, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. Santr. angl.

Autoriai.: Aleksandra Aleksandravičiūtė, Klaudijus Driskius, Asta Giniūnienė, Rūta Janonienė, Lina Katinaitė, Petras Kimbrys, Dalia Klajumienė, Jolita Liškevičienė, Gražina M. Martinaitienė, Tojana Račiūnaitė, Dalia Ramonienė, Regimanta Stankevičienė, Olga Sumbar, Laima Šinkūnaitė, Povilas Šverebas, Dalia Vasiliūnienė

Marijos Matušakaitės bibliografija / sudarė Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ir Gabija Surdokaitė, p. 201-222

Bibliogr. išnašose. Asmenvardžių r-klė / sudarė Giedrė Jankevičiūtė, p. 228-231.