• English

Kreipimasis dėl Trakų parapinės bažnyčios restauravimo

LIETUVOS DAILĖS ISTORIKŲ DRAUGIJA
2007 m. gruodžio mėn. 21 d.

Valstybinei kultūros paveldo komisijai
Rūdininkų 13, LT-01135 Vilnius

Dėl Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios konservavimo ir restauravimo

Lietuvos dailės istorikų draugija, pabrėždama restauruojamos Trakų parapinės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios svarbą Lietuvos kultūrai ir Bažnyčios istorijai ir išskirtinę šioje bažnyčioje saugojamų meno kūrinių vertę, prašo Valstybinės kultūros paveldo komisijos svarstyti bažnyčios konservavimo ir restauravimo projektą (UAB, „Archinova“ techninis projektas, Vilnius, 2007) ir pagal jį vykdomų darbų tikslingumą.
Lietuvos dailės istorikų draugijai susirūpinimą kelia tai, kad keičiamos originalios bažnyčios konstrukcijos, nepagrįstai aukštinamas stogas, numatyta keisti grindų dangos medžiagą ir įrengti grindinį šildymą, nenumatant papildomos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos. Tokie pokyčiai naikina arba yra grėsmingi autentiškoms bažnyčioje saugomoms kultūros vertybėms: ėmus šildyti patalpas pasikeičia jų santykinė drėgmė, ima džiūti sienos ir mediniai interjero įrenginiai, vandens garai kondensuojasi palubėje. Techniniame projekte nėra numatyta papildoma bažnyčios vėdinimo sistema. Esame įsitikinę, kad grindinio šildymo plotą būtina riboti centrine nava, ten kur stovi suolai tikintiesiems, o siekiant sumažinti kenksmingą šildymo poveikį bažnyčioje esančioms meno vertybėms, visų pirma, ypač pažeidžiamai XV amžiaus bizantinio stiliaus sienų tapybai, įrengti santykinę drėgmę palaikančią kondicionavimo sistemą. Atkreipiame dėmesį, kad šiuolaikinė restauravimo praktika reikalauja konservuoti esamas, o kur to padaryti neįmanoma, jas keisti tokiomis pačiomis medžiagomis.

Lietuvos dailės istorikų draugijos pirmininkė dr. Dalia Vasiliūnienė