• English

Konferencija “Menas valstybėje – valstybė mene” (gegužės 10–11 d., 2018)

VDA Dailėtyros institutas kviečia į tarptautinę konferenciją Menas valstybėje – valstybė mene. Renginys sumanytas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo kontekste, tačiau konkretus istorinis laikotarpis ar vieta neriboja jo temos. Tai proga apsvarstyti valstybės bei valstybingumo koncepciją įvairiais laikais ir įvertinti meno vaidmenį valstybėje, jo reikšmę valstybingumo idėjos formavimuisi bei įgyvendinimui ir meno indėlį į valstybinių santvarkų bei sampratų pokyčius.
Dviejų dienų konferencijoje dalyvaus beveik 30 meno, architektūros, dizaino bei kino tyrėjų ir menininkų, kurie pristatys savo mokslinius ir meninius tyrimus apie įvairias buvusias, esamas ir galimas meno ir valstybės santykio formas.

Laikas ir vieta: 2018 m. gegužės 10–11 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

Konferencijos programa ir pranešimų santraukoshttp://www.vda.lt/lt/dailetyros-institutas/naujienos/tarptautine-konferencija-menas-valstybeje-valstybe-mene.

Rėmėjai ir partneriai: Nacionalinė dailės galerija, Goethe-Institut Litauen, Lietuvos dailės istorikų draugija