Dr. Laimai Šinkūnaitei skiriama Kauno mokslo premija

Dalinamės puikia žinia, kad š. m. lapkričio 13 d. Kauno taryba pritarė spendimui LDID narei, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto profesorei Dr. Laimai Šinkūnaitei skirti Kauno mokslo premiją už nuopelnus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje, ilgametį darbą tyrinėjant Kauno sakralinį paveldą.

Prof. L. Šinkūnaitė yra menotyrininkė, meno istorikė. Pagrindiniai jos moksliniai interesai – bažnytinė dailė, Lietuvos kultūros paveldas, Lietuvos senosios ir XX amžiaus dailės istorija, muziejininkystė, XVII amžiaus Europos ir Lietuvos meno istorija. 2008 metais mokslininkė parengė ir paskelbė tyrimą „Dvasingumo meninė raiška Lietuvos katalikų bažnyčių baroko dailėje“.