• English

Dr. Daliai Klajumienei skirta 2017 m. mokslo premija

Dalinamės puikia žinia, kad draugijos narei dr. Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“ skirta 2017 m. mokslo premija Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. 

Menotyrininkė, Lietuvos dailės paveldo ekspertė, VDA Dailėtyros instituto darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Dalia Klajumienė daugybę metų nuosekliai tyrinėja XVI–XVIII a. dailę. Ypatingas dėmesys jos tyrimuose skiriamas baroko ir XIX a. sienų tapybai, interjero istorijai bei dailės paveldo apskaitos ir apsaugos problemoms.