Dėl medinių bažnyčių apsaugos

Lietuvos vyskupų konferencijai 2010-01-25
LR Kultūros ministerijai
Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos
LR Valstybinei kultūros paveldo komisijai

DĖL MEDINIŲ BAŽNYČIŲ APSAUGOS

Lietuvos dailės istorikų draugija reiškia susirūpinimą medinių Lietuvos bažnyčių saugumu.

Spėjama, kad dėl netvarkingos elektros instaliacijos 2009 m. gruodžio 21 d. sudegė unikali Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia su visa vidaus įranga ir liturginiais reikmenimis. XVIII–XIX a. statyta bažnyčia buvo įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą ir 2008 m. baigta restauruoti už Švenčionių rajono savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento lėšas (802 000 Lt). 2005 m. Kultūros paveldo centro specialistai Labanoro bažnyčioje inventorizavo 143 pavienius ir kompleksinius dailės objektus (sąrašas pridedamas). 2006 m. spalio 25 d. Kultūros ministro įsakymu (Nr. IV-492) net 68 patys vertingiausi objektai buvo įrašyti į Kultūros vertybių registrą (K921K–K971K).

Labanoro parapijos maldos namai netrukus bus atstatyti, tačiau į Kultūros vertybių registrą įtraukti barokinė bažnyčia ir joje per amžius sukaupti sakraliojo meno kūriniai (turėję ne tik religinę, meninę, bet ir didžiulę materialinę vertę) yra prarasti negrįžtamai.

Lietuvos dailės istorikų draugija kreipiasi į Lietuvos vyskupų konferenciją ir valstybines institucijas, besirūpinančias kultūros vertybių apsauga, ragindama numatyti priemones, užtikrinančias Lietuvos bažnyčių, visų pirma medinių, priešgaisrinę apsaugą. Manome, kad būtų tikslinga parengti projektą, kurio uždavinys – meniniu požiūriu vertingiausių arba daugiausiai vertingų dailės kūrinių turinčių bažnyčių elektros instaliacijos patikra ir sutvarkymas.

 

LDID pirmininkė Dalia Vasiliūnienė