PENKI ATMINIMO AKMENYS (STOLPERSTEINE) VILNIAUS ŽYDŲ DAILININKAMS

Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) 2022 m. gegužės 17 d. Vilniuje atidengia penkis Atminimoakmenis (vok. Stolpersteine), žyminčius penkių žydų dailininkių ir dailininkų paskutiniąsiasgyvenamąsias vietas prieš jų prievartinį įkalinimą gete. Taip įamžinamas Lizos Daiches (1914–1944), Benciono Michtomo (1909–1941), Fanios (Umos) Olkienickos-Lerer (1899–1943/44),Rachelės (Rozos) Suckever-Ušajevos (1904–1943) ir Jokūbo Šero (1890–1944) atminimas. Atminimo akmenys Holokausto aukoms – tarptautinis […]

NAUJA KNYGA: Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje

Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido naują mokslo straipsnių rinkinį “Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje” (sud. Asta Giniūnienė). Leidinys skirtas šventųjų kultui ir raiškai XVI–XX a. Lietuvos meninėje kultūroje. Daug pokyčių patyręs šventųjų gerbimo reiškinys turėjo milžiniškos įtakos Europos, taip pat Lietuvos dvasinei, kultūrinei ir socialinei raidai. Straipsnių autoriai pristato įvairių šventųjų kultų ir vizualinių pavidalų […]

NAUJA KNYGA „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“

Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido dr. Jolantos Širkaitės monografiją „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“. Pagrindinis šios monografijos tikslas – išryškinti Vilniaus piešimo mokyklos reikšmę XIX a. II pusės–XX a. pradžios dailės raidai – siejamas su keturiais pagrindiniais uždaviniais: kiek įmanoma išsamiau nušviesti Vilniaus piešimo mokyklos atsiradimo prielaidas, jos veiklą ir organizacinę struktūrą, dėstymo programas, išryškinti mokyklos […]

NAUJA KNYGA „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“

Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido dr. Algės Andriulytės knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“. Ferdynando Ruszczyco (1870–1936) meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti 1919-aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis vilnensis sum. Tai reiškia: Vilniaus pilietis esu. Ruszczyco pilietiškumas pasireiškė kaip siekis „kelti ir gražinti miestą“ ir geriausiai atsiskleidė realizuojant įvairius sumanymus: piešiant ar tapant […]

Į viršų