LDID leidiniai

 • Thumbnail for the post titled: NAUJA KNYGA: Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje

  NAUJA KNYGA: Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje

  Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido naują mokslo straipsnių rinkinį “Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje” (sud. Asta Giniūnienė). Leidinys skirtas šventųjų kultui ir raiškai XVI–XX a. Lietuvos meninėje kultūroje. Daug pokyčių…

 • Thumbnail for the post titled: NAUJA KNYGA „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“

  NAUJA KNYGA „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“

  Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido dr. Jolantos Širkaitės monografiją „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“. Pagrindinis šios monografijos tikslas – išryškinti Vilniaus piešimo mokyklos reikšmę XIX a. II pusės–XX a. pradžios dailės…

 • Thumbnail for the post titled: NAUJA KNYGA „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“

  NAUJA KNYGA „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“

  Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido dr. Algės Andriulytės knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“. Ferdynando Ruszczyco (1870–1936) meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti 1919-aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis…

 • Thumbnail for the post titled: NAUJA KNYGA „Rimtautas Vincentas Gibavičius“

  NAUJA KNYGA „Rimtautas Vincentas Gibavičius“

  R. Paknio leidykla išleido dr. Ievos Pleikienės sudarytą knygą „Rimtautas Vincentas Gibavičius“. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) – Lietuvos grafikas, knygų dailininkas, scenografas, sgrafito meistras. Labiausiai išgarsėjo estampų ciklu „Vilnius“ (1964–1987) bei…

 • Thumbnail for the post titled: NAUJA KNYGA “Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas”

  NAUJA KNYGA “Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas”

  Vilniaus dailės akademija išleido LDID narės dr. Tojanos Račiūnaitės sudarytą leidinį “Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas”. Knygą sudaro Lukiškių Dievo Motinos ikonai skirta studija ir…