• English

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai

Knyga „Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai“ – dailės istorikų bendrijos pagarbos ženklas Lietuvos dailės istorijos klasikui V. Drėmai. Leidiniu norėta priminti jo nuopelnus valstybės kultūros paveldo išsaugojimui ir tyrimui, o taip pat paviešinti naujausius mokslinius pasiekimus, susijusius su Lietuvos kultūros paminklų likimu, Vilniaus istorijos ir miesto kultūrinės atminties pažinimu. Pirmąją knygos dalį sudaro kolegų, bičiulių, bendraminčių, mokinių prisiminimai, antrąją – naujausi dailėtyrininkų, istorikų, kultūrologų ir literatūrologų moksliniai tyrimai V. Drėmą dominusiomis, jo darbuose nagrinėtomis temomis. Leidinio gale patalpinta išsami V. Drėmos darbų bibliografinė rodyklė.

Knygoje skelbiami moksliniai straipsniai liudija V. Drėmos darbų aktualumą ir gyvybingumą, patvirtina, kad jo temos tęsiamos, plėtojamos, generuoja naujas idėjas, kad jam pavyko įgyvendinti kiekvieno istoriko svajonę: ne tik pažinti praeitį, bet taip pat ją sudabartinti, atverti amžininkams. Tad ši knyga yra paminklas Vladui Drėmai ir jo palikimui.

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai / sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė ; [iliustracinę medžiagą sudarė Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla : Lietuvos dailės istorikų draugija, 2010 (Vilnius : Standartų sp.) 423, [8] p. : iliustr., faks., portr. ; 27 cm. Santr. angl.

Autoriai.: Egidijus Aleksandravičius, Rasa Andriušytė-Žukienė, Vladas Drėma, Gražina Drėmaitė, Marija Drėmaitė, Asta Giniūnienė, Romanas Jaloveckas, Giedrė Jankevičiūtė, Rūta Janonienė, Maria Kałamajska-Saeed, Audronė Kasperavičienė, Jerzy Kowalczyk, Salvijus Kulevičius, Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė, Alma Lapinskienė, Lara Lempertienė, Viktoras Liutkus, Nijolė Lukšionytė, Dangiras Mačiulis, Sigita Maslauskaitė, Giedrė Mickūnaitė, Mindaugas Paknys, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Irena Vaišvilaitė, Mikalojus Povilas Vilutis, Birutė Rūta Vitkauskienė

Bibliogr. r-klė / sudarė Rita Kivilšienė, Jūratė Zvėgienė, p. 382-407 (616 pavad.) Asmenvardžių r-klė: p. 424-431