• English

2020-tųjų Vlado Drėmos lupa apdovanota profesorė Giedrė Jankevičiūtė už geriausią mokslinį pranešimą

2020 m. gruodžio pradžioje minėjome Vlado Drėmos 110-sias gimimo metines. Šia proga Lietuvos kultūros tyrimų institutas kartu su Lietuvos dailės istorikų draugija gruodžio 10–11 d. surengė mokslinę konferenciją „Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai“ (rengėjos dr. Regimanta Stankevčienė ir dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė). Norėdami išskirti šią konferenciją iš kitų ir kartu siekdami pradėti Vlado Drėmos atminimą gaivinančią ir meno istorijos prestižą bei savimonę stiprinančią tradiciją, sumanėme įsteigti specialų prizą.

Ieškant jo pavidalo, įkvėpimo šaltiniu tapo fotografo Algimanto Kunčiaus 1977 m. nuotrauka, užfiksavusi meno istoriką Vladą Drėmą restauruotų dailės vertybių parodoje įdėmiai pro lupą apžiūrinėjantį dailės kūrinį. Pagalvojome, jog toji lupa Vlado Drėmos rankose galėtų būti savitu provaizdžiu kasmetiniam draugijos prizui, kuriuo būtų išreiškiamas kolegiškas dailės istorikų pripažinimas ir pagarba. Lupa – praktiškas įrankis, akies stiprintuvas, pratęsėjas, empirinio tyrimo pagalbininkas, idealaus meno istoriko atributas. Vladas Drėma – meno istorijos autoritetas, lietuviškosios menotyros tėvas, tad jo vardo lupa simbolizuoja pagarbos vertą meno istoriko darbą, nepaliaujamą tiesos ieškojimą ir atidą meno kūrinio autentikai.

Lietuvos dailės istorikų draugijos tarybos ir Vlado Drėmos 110-čio jubiliejinės konferencijos organizatorių sprendimu pirmąją Vlado Drėmos lupą laimėjo prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė už geriausią konferencijos pranešimą „Spalvos samprata ir reikšmė Vlado Drėmos meninėje kūryboje“.

                                                            LDID taryba