Taryba

1995–1998 m.
Ingrida Korsakaitė – draugijos pirmininkė
Algimantas Mačiulis – vicepirmininkas
Giedrė Jankevičiūtė – sekretorė
Jolanta Širkaitė – iždininkė
Rūta Janonienė
Nijolė Lukšonytė-Tolvaišienė
Jolita Mulevičiūtė

1998–2001 m.
Aleksandra Aleksandravičiūtė – draugijos pirmininkė
Giedrė Jankevičiūtė – vicepirmininkė
Jolanta Širkaitė – iždininkė

2001–2004 m.
Algimantas Mačiulis – draugijos pirmininkas
Regimata Stankevičienė – sekretorė
Jūratė Markevičienė – vicepirmininkė
Laima Šinkūnaitė – vicepirmininkė
Skirmantė Smilingytė-Žeimienė – iždininkė

2004–2007 m.
Dalia Klajumienė – draugijos pirmininkė
Jolita Liškevičienė – sekretorė
Rasa Andriušytė-Žukienė – vicepirmininkė
Dalia Tarandaitė – vicepirmininkė
Marius Iršėnas – iždininkas

2007–2010 m.
Dalia Vasiliūnienė – draugijos pirmininkė
Ieva Antanavičiūtė-Pleikienė – sekretorė
Mindaugas Paknys – vicepirmininkas
Rima Valinčiūtė-Varnė – vicepirmininkė
Rasa Butvilaitė-Petrauskienė – iždininkė

2010–2013 m.
Giedrė Mickūnaitė – draugijos pirmininkė
Helmutas Šabasevičius – sekretorius
Marija Drėmaitė – vicepirmininkė
Sigita Maslauskaitė – vicepirmininkė
Gabija Surdokaitė – iždininkė, nuo 2012 m. ėjo draugijos pirmininkės pareigas

2013–2016 m
Gabija Surdokaitė – draugijos pirmininkė
Helmutas Šabasevičius – sekretorius
Margarita Janušonienė – vicepirmininkė
Neringa Markauskaitė – vicepirmininkė
Lina Balaišytė – iždininkė

2016–2019

Algė Andriulytė – draugijos pirmininkė

Aistė Bimbirytė-Mackevičienė – sekretorė

Lijana Birškytė-Klimienė – vicepirmininkė

Skaidrė Urbonienė – vicepirmininkė

Juozapas Blažiūnas – iždininkas


Nuo 2008 m. visuomeniniais pagrindais draugijos buhalteriją tvarko Liudmila Fiodorova.

spausdinti
ldid.lt