Milda Žvirblytė

Moksliniai straipsniai
Fotografo Alvydo Lukio tyrimas. Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2008. P. 172–178.

Paveikslas kaip ekranas: psichoanalitinis ir kinematografinis požiūriai. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 52. Meno kūrinys. Paviršius, figūra, reikšmė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2009. P. 243–254. ISBN 978-9955-854-46-3. (Santr. angl.)

Reprezentacijos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvos tapyboje. Psichoanalizės metodo taikymo galimybės. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 53. Kūrinys kontekste. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2009.  P. 39–53. ISBN 978-9955-854-48-7.

Judėjimo idėja modernistinėje tapyboje. Religija ir kultūra. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. T. 9. P. 77–88. ISNN 1822-4539. (Santr. angl.)

Paveikslo plokštumos samprata Vinco Kisarausko kūryboje. Acta Academiae artium Vilnensis. T. 64. Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 77–91. ISBN 978-609-447-049-3. (Santr. angl.)

Sovietmečio dailės tyrimų istoriografija ir jos dekonstrukcija: Vinco Kisarausko (1934–1988) atvejis. Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Menotyra. 2013. T. 20. Nr. 4. P. 273–301. ISSN 1392-1002. pdf  (Santr. angl.)

Vinco Kisarausko kūrybos kontekstai. Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014 (straipsnis įteiktas spaudai).


Parodų katalogai, albumai
Povilas Ričardas Vaitiekūnas. Tapyba. Piešiniai. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010. P. 88. ISBN 978-609-426-018-6.

Vytautas Šerys: Retrospektyva. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2011. P. 80. ISBN 978-609-426-031-5.

Vygantas Paukštė: Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 2012. P. 96. ISBN 978-9986-716-86-0.

Per Kirkeby: Lignum vitae. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2012. P. 126. ISBN 978-609-426-034-6.

Sudaryti ir parengti leidiniai
Acta Academiae artium Vilnensis.  Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2009. T. 53. ISBN 978-9955-854-48-7.

Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2013. T. 20. Nr. 4. ISSN 1392–1002.

spausdinti
ldid.lt