Margarita Janušonienė

Moksliniai straipsniai
Dailės paveldo moksliniai tyrimai ir jų reikšmė įpaveldinimo procese. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 77-78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2015. p. 289-308.

Monumentaliosios dailės kūriniai sovietinio laikotarpio Lietuvos sanatorijų interjeruose. Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas / Secular Interiors: Idea, Décor, Design. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2014. p. 289-301.

Scientific Studies of Lithuania’s Churches: Historic Review and Current State. Archaeology and History of Churches in Baltic Region. Ed. Joakim Hansson, Heikki Ranta, Visby: Visby Tryckeri AB, 2011. p. 281-293.

Aštriosios Kirsnos ir Rudaminos dvarai. Istorija ir dabartis. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 55: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai. Sud. Algė Andriulytė ir Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. p. 181-201.

Avinėlio simbolio metmorfozė sakraliniame ir pasaulietiniame mene. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. p. 233- 241.

Lietuvių liaudies medinių memorialinių paminklų apsauga: pastangos ir rezultatai. Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007. t. 14. Nr. 3. p. 63-74.

Valstybinės meno vertybių apsaugos formų raida Lietuvoje XX a. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje. Sud. Algė Andriulytė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. p. 265-284.

Meno vertybių apsauga: teisinė bazė ir jos veiksnumas Užnemunėje. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, sud. Skirmantė Smilingytė–Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno istitutas, 2005. p. 344-354.

Recenzijos
5 tomeliai (mokslinė penkių Vilkaviškio vyskupijos sakralinės dailės katalogų recenzija). Lietuvos dailės istorikų biuletenis 2006. Lietuvos dailės istorija: ideologija ir metodologija. Vilnius, 2006. p. 53-55.

Populiarūs straipsniai
Veisiejų šv. Jurgio bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2014. Nr. 2. P. 13-19.

Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2014. Nr. 1. P. 71-76.

Kartą Alytuje… Alytaus dailės mokykla. 35 pasipriešinimo metai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2013. Nr. 2. P. 77-79.

Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2013. Nr. 1. P. 49-54.

Kultūros paveldas: restauruoti Alytaus rajono kryžiai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2012. Nr. 2. P. 38-46.

Sienų tapyba Liškiavos, Perlojos ir Daugų bažnyčiose. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2011. Nr. 2. P. 63-69.

… ir papūtė vėjelis…2010-ieji, rugpjūčio aštuntoji. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2010. Nr. 2. P. 47-52.

Besiformuojanti tradicija – Europos paveldo dienos. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2007. Nr. 2. P. 58-63.

Kultūros paveldo apsauga. Ką ir kaip saugome? Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2006. Nr. 1. P. 22-28.

Sakralinis Dzūkijos nacionalinio parko paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2006. Nr. 2. P. 3-7.

Mūsų paveldas: Liškiavos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2004. Nr. 1. P. 38-41.

spausdinti
ldid.lt