Juozapas Blažiūnas

Moksliniai straipsniai
XVII amžiaus paveikslo „S. Petrus Regalatus“ restauravimas. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 2. Sud. Ona Mažeikienė. Vilnius: LDM leidykla, 1998. P. 292.

Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslo iš Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 10. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2007. P. 185–194.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios paveikslo “Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje” (1674 m.) donatorius Leonas Bazilijus Sapiega (1652–1686 m.). Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 11. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2008. P. 181–188.

XIX a. pradžios – XX a. pradžios Vilniaus bažnyčių paveikslų restauratoriai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 93–110.

Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas 1763–1918 metais, Muziejinių eksponatų priežiūra. Kn. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai. Sud. Jūratė Senvaitienė ir Laima Vedrickienė. Vilnius: LDM leidykla, 2009. P. 127–151.

Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 34. Sud. Mikas Vaičekauskas. Vilnius, 2011. P. 169–182.

Apšvietos epocha ir tapybos restauravimo sampratos kaita. Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų restauravimas XIX a. pradžioje, Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 14. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: LDM leidykla, 2011. P. 173–188.

Tapybos kūrinių išsaugojimo ir restauravimo tendencijos Vilniaus krašte XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 35. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius, 2011. P. 59–73.

Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 36. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2012. P. 115–128.

Vilniaus miesto bažnyčių ir vienuolynų paveikslų tvarkyba nuo XVI a. antros pusės iki XVIII a. pabaigos. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos. Sud. Monika Saukaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 215–233.

Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo restauravimo darbai 1927 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37. Sud. Mikas Vaicekauskas. Vilnius. 2013. P. 147–161.

Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
S. Petrus Regalatus. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 03 15. Prieiga

Grabnyčios, Kristaus paaukojimas ir Vandenilinė bomba. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 02 02. Prieiga

Livonijos karas. Polocko kankiniai, vienuoliai bernardinai: gvardijonas Paulius, Dominykas, Martynas, Vaclovas ir Adomas. 1563 metai vasario 15 diena. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 02 15. Prieiga

Kryžiaus dienos. Šeštinės – Kristaus į dangų žengimas. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 05 04. Prieiga

Šv. Simonas iš Lipnicos. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 06 03. Prieiga

Kodėl ir kam skambina varpai vidurdienį. Šv. Jonas Kapistranas. Belgrado apgultis. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 07 04. Prieiga

19 Gorkumo miesto kankinių. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 07 09. Prieiga

Šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 07 12. Prieiga

Šv. Aleksas. Dievo žmogus. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 07 17. Prieiga

Šv. Viktoras I. Popiežius. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 07 28. Prieiga

Šv. Lidija. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 08 03. Prieiga

Arkangelai – nematoma, mus ginanti tikrovė. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 09 29. Prieiga

Šv. Brunonas Kiolnietis Kartūzas. Didžioji Tyla. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 10 06. Prieiga

Šv. Pranciškus. Tikras krikščionis po Kristaus. Beturtis žmogus, kuris praturtino pasaulį. Bernardinai [interaktyvus]. 2008 10 03. Prieiga

Populiarūs straipsniai
Paveiksle atgyja Šv. Brunono stebuklas bažnyčioje. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“. 2007 03 02. Nr. 3132. Prieiga

Šventoji Gralio taurė. Šiaurės Atėnai. 2009 02 06. Nr. 927. Prieiga

Į pranciškonų šventovę grąžintas restauruotas paveikslas „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“. 2011 10 07. Nr. 3348. Prieiga

spausdinti
ldid.lt