Eglė Bagušinskaitė

egle.bagusinskaite@gmail.com

Moksliniai straipsniai

Baldų gamyba, prekyba ir produkcija Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje, in: Kultūros paminklai, Vilnius: Savastis, 2015, Nr. 19, p. 93–118;

Baldai privačioje XX a. pr. vilniečio aplinkoje: socialinio ir kultūrinio statuso išraiška, in: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje, str. rinkinys, sud. Nida Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 187–204.

Vilniaus baldininkystė XIX a. II pusėje – XX a. pr.: ugdymas ir parodos, in: Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 1, p. 55–78.

spausdinti
ldid.lt