Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

Menotyrininkė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantė

aiste.bimbiryte@gmail.com

Biografija

2009 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros specialybę. 2012 m. ten pat baigė magistro studijas. Nuo 2012 m. menotyros krypties doktorantė Lietuvos kultūros tyrimų institute. Nuo 2016 m. Kazio Varnelio namų-muziejaus muziejininkė. Nuo 2013 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, nuo 2016 m. – draugijos sekretorė.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: grafų Tiškevičių kultūrinis paveldas Lietuvoje, dvarų kultūra, kolekcionavimo istorija

Moksliniai straipsniai
Visuomeninė aristokratės veikla XIX a. pab. – XX a. pr. Vilniuje: Klementinos Potockytės Tiškevičienės atvejis. Vilniaus dailės akademijos darbai Kn. 68: Dailė. Moteriškoji tapatybė ir dailė. Vilnius: VDA leidykla, 2013. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė. P. 25-53.

Vladislovas Tiškevičius Italijoje: „Galleria Warowland“ ir milanietiškoji kolekcija“. Menotyra. 2015. T. 22.  Nr. 4. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. Sud. Aistė Paliušytė. P. 322-337.

Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais. Menotyra. 2017. T. 24. Nr. 1. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 37-54.

Aštriosios Kirsnos dvaro raida XVI a. – XX a. viduryje. Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei. Sudarytoja doc. dr. Aušrinė Kulvietyte-Cemnolonskė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2017. P. 82–101.

 Iškoduoti „Stepono devintuką“. Vilniaus dailės akademijos darbai, Kn. 86–87: (Iš)koduota istorija architektūroje. Vilnius: VDA leidykla, 2017. Sud. dr. Rasa Butvilaitė. P. 279–299.

Vakarų Europos dailės kolekcionavimo pokyčiai XIX a. Lietuvoje. Vakarykščio pasaulio atgarsiai. Sudarytojai dr. Margarita Matulytė, doc. dr. Romualdas Juzefovičius, prof. dr. Rimantas Balsys, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.

Sudaryti leidiniai

Kazio Varnelio namai-muziejus. Trumpas gidas po muziejų, Sud. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Daliutė Ivanauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017.

Populiarūs straipsniai
„Jo ypatingas bruožas tas, kad myli savo Vilnių…“: Trumpai apie grafą Antaną Tiškevičių, in: Krantai. 2013. Nr. 1. P. 14-21.

Kazys Varnelis Stokbridže, in: Krantai. 2017. Nr. 4. P. 16–19.

Iš skurdo pakeltas iki grafo [apie grafą Mykolą Valickį], in: Krantai. 2018. Nr. 4. P. 52–55.

spausdinti
ldid.lt