Dr. Laimai Šinkūnaitei skiriama Kauno mokslo premija

Dalinamės puikia žinia, kad š. m. lapkričio 13 d. Kauno taryba pritarė spendimui LDID narei, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto profesorei Dr. Laimai Šinkūnaitei skirti Kauno mokslo premiją už nuopelnus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje, ilgametį darbą tyrinėjant Kauno sakralinį paveldą.

Prof. L. Šinkūnaitė yra menotyrininkė, meno istorikė. Pagrindiniai jos moksliniai interesai – bažnytinė dailė, Lietuvos kultūros paveldas, Lietuvos senosios ir XX amžiaus dailės istorija, muziejininkystė, XVII amžiaus Europos ir Lietuvos meno istorija. 2008 metais mokslininkė parengė ir paskelbė tyrimą „Dvasingumo meninė raiška Lietuvos katalikų bažnyčių baroko dailėje“. 

Skaityti daugiau


Dr. Teresei Jurkuvienei – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius

LDID džiaugiasi galėdama pranešti, kad liepos 6 d. draugijos narei, dr. Teresei Jurkuvienei, Prezidentūroje buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 

Dr. Teresė Jurkuvienė yra Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė, daugelį metų nuosekliai tyrinėjanti Lietuvos tautinį kostiumą, XVIII–XX a. lietuvių liaudies meną ir Lietuvos sakralinę dailę.

Skaityti daugiau


Konferencija „Menas valstybėje – valstybė mene“ (gegužės 10–11 d., 2018)

VDA Dailėtyros institutas kviečia į tarptautinę konferenciją Menas valstybėje – valstybė mene. Renginys sumanytas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo kontekste, tačiau konkretus istorinis laikotarpis ar vieta neriboja jo temos. Tai proga apsvarstyti valstybės bei valstybingumo koncepciją įvairiais laikais ir įvertinti meno vaidmenį valstybėje, jo reikšmę valstybingumo idėjos formavimuisi bei įgyvendinimui ir meno indėlį į valstybinių santvarkų bei sampratų pokyčius.
Dviejų dienų konferencijoje dalyvaus beveik 30 meno, architektūros, dizaino bei kino tyrėjų ir menininkų, kurie pristatys savo mokslinius ir meninius tyrimus apie įvairias buvusias, esamas ir galimas meno ir valstybės santykio formas.

Laikas ir vieta: 2018 m. gegužės 10–11 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

Konferencijos programa ir pranešimų santraukoshttp://www.vda.lt/lt/dailetyros-institutas/naujienos/tarptautine-konferencija-menas-valstybeje-valstybe-mene.

Rėmėjai ir partneriai: Nacionalinė dailės galerija, Goethe-Institut Litauen, Lietuvos dailės istorikų draugija

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“

Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido dr. Algės Andriulytės knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“.

Ferdynando Ruszczyco (1870–1936) meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti 1919-aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis vilnensis sum. Tai reiškia: Vilniaus pilietis esu. Ruszczyco pilietiškumas pasireiškė kaip siekis „kelti ir gražinti miestą“ ir geriausiai atsiskleidė realizuojant įvairius sumanymus: piešiant ar tapant miestą, kuriant knygų viršelius, dekoruojant spektaklius, rūpinantis paveldu, organizuojant renginius ar tiesiog kalbant ir rašant apie Vilnių – jo grožį, savitumą ir istoriją. Visgi, norint geriau suprasti Ruszczyco meninės veiklos Vilniuje pobūdį ir priežastis, reikia atsigręžti ir į ankstesnius dailininko gyvenimo etapus. Todėl šioje knygoje ne tik analizuojama Ruszczyco kūryba Vilniuje, bet ir gvildenami jo kilmės,

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Rimtautas Vincentas Gibavičius“

R. Paknio leidykla išleido dr. Ievos Pleikienės sudarytą knygą „Rimtautas Vincentas Gibavičius“. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) – Lietuvos grafikas, knygų dailininkas, scenografas, sgrafito meistras. Labiausiai išgarsėjo estampų ciklu „Vilnius“ (1964–1987) bei sgrafitais Vilniaus universitete: „Devynios mūzos“ (1969) ir „Istoriniai portretai“ (9-asis deš.). Buvo išsiskirianti asmenybė menininkų bendruomenėje – ne tik dėl savitos kūrybos, bet ir dėl erudicijos, autoriteto, gebėjimo bendrauti.

Skaityti daugiau


ldid.lt