NAUJA KNYGA „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“

Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido dr. Algės Andriulytės knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“.

Ferdynando Ruszczyco (1870–1936) meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti 1919-aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis vilnensis sum. Tai reiškia: Vilniaus pilietis esu. Ruszczyco pilietiškumas pasireiškė kaip siekis „kelti ir gražinti miestą“ ir geriausiai atsiskleidė realizuojant įvairius sumanymus: piešiant ar tapant miestą, kuriant knygų viršelius, dekoruojant spektaklius, rūpinantis paveldu, organizuojant renginius ar tiesiog kalbant ir rašant apie Vilnių – jo grožį, savitumą ir istoriją. Visgi, norint geriau suprasti Ruszczyco meninės veiklos Vilniuje pobūdį ir priežastis, reikia atsigręžti ir į ankstesnius dailininko gyvenimo etapus. Todėl šioje knygoje ne tik analizuojama Ruszczyco kūryba Vilniuje, bet ir gvildenami jo kilmės,

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Rimtautas Vincentas Gibavičius“

R. Paknio leidykla išleido dr. Ievos Pleikienės sudarytą knygą „Rimtautas Vincentas Gibavičius“. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) – Lietuvos grafikas, knygų dailininkas, scenografas, sgrafito meistras. Labiausiai išgarsėjo estampų ciklu „Vilnius“ (1964–1987) bei sgrafitais Vilniaus universitete: „Devynios mūzos“ (1969) ir „Istoriniai portretai“ (9-asis deš.). Buvo išsiskirianti asmenybė menininkų bendruomenėje – ne tik dėl savitos kūrybos, bet ir dėl erudicijos, autoriteto, gebėjimo bendrauti.

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)“ II tomas

R. Paknio leidykla išleido antrąjį knygos „Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)“ tomą „Įžodinto vaizdo meistras“, kurį, kaip ir pirmąjį „Portreto eskizas“ parengė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė. 

Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas – vienas iš talentingųjų tarpukario Lietuvos intelektualų, siekusių suartinti mūsų šalies kultūrą su Vakarais. Kartu tai dar viena tragiško likimo asmenybė, kurią palaužė politinio emigranto dalia. Panaši lemtis ištiko daugelį XX a. vidurio įvairių šalių didžiųjų protų. Vorobjovui skirtas dvitomis padeda suprasti ir įvertinti, kuo šis meno žinovas mums aktualus, kodėl jį šiandien norime skaityti ir pažinti.

Skaityti daugiau


Dr. Daliai Klajumienei skirta 2017 m. mokslo premija

Dalinamės puikia žinia, kad draugijos narei dr. Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“ skirta 2017 m. mokslo premija Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. 

Menotyrininkė, Lietuvos dailės paveldo ekspertė, VDA Dailėtyros instituto darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Dalia Klajumienė daugybę metų nuosekliai tyrinėja XVI–XVIII a. dailę. Ypatingas dėmesys jos tyrimuose skiriamas baroko ir XIX a. sienų tapybai, interjero istorijai bei dailės paveldo apskaitos ir apsaugos problemoms. 

Skaityti daugiau


Kauno mokslo premija – LDID narei, prof. Rasutei Žukienei

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad vakar, gruodžio 19 d., LDID narei, VDU Menų fakulteto profesorei dr. Rasutei Žukienei buvo įteikta Kauno mokslo premija, skiriama už ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą, aukščiausius mokslo pasiekimus ar novatoriškas mokslines idėjas ir jų įgyvendinimą Kaune. 

Profesorė taip pat yra Lietuvos mokslo tarybos programų ekspertė, V. Adamkaus muziejaus-bibliotekos steigimo iniciatyvinės grupės narė, Kauno m. savivaldybės J. Vienožinskio premijos komiteto narė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus tarybos narė, Lietuvių išeivijos dailės fondo (Lewben) ekspertė. Daugybę metų nuosekliai tyrinėja M. K. Čiurlionio kūrybą, Lenkijos, Rusijos ir Baltijos šalių kultūrų ryšius ir meninius kontaktus su Europos kultūra XX a., lietuvių išeivijos dailę Europoje ir JAV po II pasaulinio karo, muziejininkystę, modernizmo dailę, kultūros animaciją, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raidą.

Skaityti daugiau


ldid.lt