Konferencija „Menas valstybėje – valstybė mene“ (gegužės 10–11 d., 2018)

VDA Dailėtyros institutas kviečia į tarptautinę konferenciją Menas valstybėje – valstybė mene. Renginys sumanytas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo kontekste, tačiau konkretus istorinis laikotarpis ar vieta neriboja jo temos. Tai proga apsvarstyti valstybės bei valstybingumo koncepciją įvairiais laikais ir įvertinti meno vaidmenį valstybėje, jo reikšmę valstybingumo idėjos formavimuisi bei įgyvendinimui ir meno indėlį į valstybinių santvarkų bei sampratų pokyčius.
Dviejų dienų konferencijoje dalyvaus beveik 30 meno, architektūros, dizaino bei kino tyrėjų ir menininkų, kurie pristatys savo mokslinius ir meninius tyrimus apie įvairias buvusias, esamas ir galimas meno ir valstybės santykio formas.

Laikas ir vieta: 2018 m. gegužės 10–11 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

Konferencijos programa ir pranešimų santraukoshttp://www.vda.lt/lt/dailetyros-institutas/naujienos/tarptautine-konferencija-menas-valstybeje-valstybe-mene.

Rėmėjai ir partneriai: Nacionalinė dailės galerija, Goethe-Institut Litauen, Lietuvos dailės istorikų draugija

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“

Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido dr. Algės Andriulytės knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“.

Ferdynando Ruszczyco (1870–1936) meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti 1919-aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis vilnensis sum. Tai reiškia: Vilniaus pilietis esu. Ruszczyco pilietiškumas pasireiškė kaip siekis „kelti ir gražinti miestą“ ir geriausiai atsiskleidė realizuojant įvairius sumanymus: piešiant ar tapant miestą, kuriant knygų viršelius, dekoruojant spektaklius, rūpinantis paveldu, organizuojant renginius ar tiesiog kalbant ir rašant apie Vilnių – jo grožį, savitumą ir istoriją. Visgi, norint geriau suprasti Ruszczyco meninės veiklos Vilniuje pobūdį ir priežastis, reikia atsigręžti ir į ankstesnius dailininko gyvenimo etapus. Todėl šioje knygoje ne tik analizuojama Ruszczyco kūryba Vilniuje, bet ir gvildenami jo kilmės,

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Rimtautas Vincentas Gibavičius“

R. Paknio leidykla išleido dr. Ievos Pleikienės sudarytą knygą „Rimtautas Vincentas Gibavičius“. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) – Lietuvos grafikas, knygų dailininkas, scenografas, sgrafito meistras. Labiausiai išgarsėjo estampų ciklu „Vilnius“ (1964–1987) bei sgrafitais Vilniaus universitete: „Devynios mūzos“ (1969) ir „Istoriniai portretai“ (9-asis deš.). Buvo išsiskirianti asmenybė menininkų bendruomenėje – ne tik dėl savitos kūrybos, bet ir dėl erudicijos, autoriteto, gebėjimo bendrauti.

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)“ II tomas

R. Paknio leidykla išleido antrąjį knygos „Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)“ tomą „Įžodinto vaizdo meistras“, kurį, kaip ir pirmąjį „Portreto eskizas“ parengė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė. 

Dailės kritikas ir istorikas Mikalojus Vorobjovas – vienas iš talentingųjų tarpukario Lietuvos intelektualų, siekusių suartinti mūsų šalies kultūrą su Vakarais. Kartu tai dar viena tragiško likimo asmenybė, kurią palaužė politinio emigranto dalia. Panaši lemtis ištiko daugelį XX a. vidurio įvairių šalių didžiųjų protų. Vorobjovui skirtas dvitomis padeda suprasti ir įvertinti, kuo šis meno žinovas mums aktualus, kodėl jį šiandien norime skaityti ir pažinti.

Skaityti daugiau


Dr. Daliai Klajumienei skirta 2017 m. mokslo premija

Dalinamės puikia žinia, kad draugijos narei dr. Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“ skirta 2017 m. mokslo premija Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. 

Menotyrininkė, Lietuvos dailės paveldo ekspertė, VDA Dailėtyros instituto darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Dalia Klajumienė daugybę metų nuosekliai tyrinėja XVI–XVIII a. dailę. Ypatingas dėmesys jos tyrimuose skiriamas baroko ir XIX a. sienų tapybai, interjero istorijai bei dailės paveldo apskaitos ir apsaugos problemoms. 

Skaityti daugiau


ldid.lt