Dr. Daliai Klajumienei skirta 2017 m. mokslo premija

Dalinamės puikia žinia, kad draugijos narei dr. Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“ skirta 2017 m. mokslo premija Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. 

Menotyrininkė, Lietuvos dailės paveldo ekspertė, VDA Dailėtyros instituto darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Dalia Klajumienė daugybę metų nuosekliai tyrinėja XVI–XVIII a. dailę. Ypatingas dėmesys jos tyrimuose skiriamas baroko ir XIX a. sienų tapybai, interjero istorijai bei dailės paveldo apskaitos ir apsaugos problemoms. 

Skaityti daugiau


Kauno mokslo premija – LDID narei, prof. Rasutei Žukienei

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad vakar, gruodžio 19 d., LDID narei, VDU Menų fakulteto profesorei dr. Rasutei Žukienei buvo įteikta Kauno mokslo premija, skiriama už ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą, aukščiausius mokslo pasiekimus ar novatoriškas mokslines idėjas ir jų įgyvendinimą Kaune. 

Profesorė taip pat yra Lietuvos mokslo tarybos programų ekspertė, V. Adamkaus muziejaus-bibliotekos steigimo iniciatyvinės grupės narė, Kauno m. savivaldybės J. Vienožinskio premijos komiteto narė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus tarybos narė, Lietuvių išeivijos dailės fondo (Lewben) ekspertė. Daugybę metų nuosekliai tyrinėja M. K. Čiurlionio kūrybą, Lenkijos, Rusijos ir Baltijos šalių kultūrų ryšius ir meninius kontaktus su Europos kultūra XX a., lietuvių išeivijos dailę Europoje ir JAV po II pasaulinio karo, muziejininkystę, modernizmo dailę, kultūros animaciją, šiuolaikinio Lietuvos ir Europos meno raidą.

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA „Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“

Vilniaus dailės akademija išleido LDID narės dr. Tojanos Račiūnaitės sudarytą leidinį „Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“. Knygą sudaro Lukiškių Dievo Motinos ikonai skirta studija ir jos kultą liudijančio šaltinio – 1737 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje išleistos stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ fotografuotinis leidimas ir vertimas.

Skaityti daugiau


2017 m. Kultūros ministerijos premija – LDID narei, muziejininkei Daliai Tarandaitei

Nuoširdžiai sveikiname ir džiaugiamės kartu su kolege Dalia Tarandaite, kuriai šiandien, gruodžio 14 d. buvo įteikta Kultūros ministerijos premija už nuveiktus darbus muziejininkystės srityje. D. Tarandaitė yra ilgametė Lietuvos dailės muziejaus darbuotoja, Vaizduojamosios dailės skyriaus vyriausioji dailėtyrininkė, rinkinio kuratorė. 

Plačiau apie 2017 m. Kultūros ministerijos premijas galima pasiskaityti čia, o nuotraukų galeriją rasite čia.

Skaityti daugiau


Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija „Vakarykščio pasaulio atgarsiai“

2017 m. gruodžio 5–8 d. Vilniuje ir Palangoje vyks Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija.

Konferencijos problematiką inspiravo austrų rašytojo Stefano Zweigo autobiografinė knyga „Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai“. XX amžiaus metraštininko perteiktas Europos kultūrinis žemėlapis ir rašytojo įžvalgos apie vertybių krizę provokuoja apmąstyti nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimo bei įprasminimo problemas. Zweigas lygina save su komentatoriumi, aiškinančiu per paskaitą rodomas skaidres: „laikas atplukdo vaizdus, o aš tik palydžiu juos žodžiais“. Konferenciją lydi „vakarykštį pasaulį“ atspindinčios ir individualias bei kolektyvines pastangas išsaugoti istorinę atmintį liudijančios parodos.

Konferencijos programa

Skaityti daugiau


ldid.lt