Kviečiame dalyvauti konferencijoje!

Lietuvos dailės istorikų draugija ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2020 m. gruodžio 10 d. Vilniuje rengia mokslinę konferenciją „OBJEKTAS IR DEKORAS: paveldas, procesai, kontekstai“, skirtą Vlado Drėmos 110-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Prigimtinės plastinių menų ypatybės – forma, dekoras, medžiagiškumas – Lietuvos dailėtyroje pastaruoju metu retai pasirenkamos pagrindiniu tyrimo taikiniu. Viliamės, kad konferencija atgaivins šiuos aspektus. Pasirinkta tema pratęsia LKTI vykusios konferencijos, skirtos ornamentui, problematiką. Vis tik ornamentas – ne vienintelis objekto dekoro elementas. Ornamentą galima tyrinėti kaip fenomeną, o dekorą neišvengiamai tenka sieti su objektu (pastatu, kūriniu, daiktu). Dekoras objektą ne tik pagražina, bet ir suteikia tam tikrų reikšmių ir galių, išryškina sąsajas su istoriniais, socialiniais kontekstais, tradicijomis ir inovacijomis.

Skaityti daugiau


Dr. Tojanai Račiūnaitei paskirta mokslo premija

Džiaugiamės puikia žinia – LDID pirmininkei dr. Tojanai Račiūnaitei už darbų ciklą „Stebuklingasis atvaizdas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje: XVII – XVIII a. bažnytinės dailės tyrimai (2009-2018)“ paskirta 2019 m. Lietuvos mokslo premija humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.

Plačiau apie naujieną čia.
 

Skaityti daugiau


NAUJA KNYGA: Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje

Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido naują mokslo straipsnių rinkinį „Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje“ (sud. Asta Giniūnienė). Leidinys skirtas šventųjų kultui ir raiškai XVI–XX a. Lietuvos meninėje kultūroje. Daug pokyčių patyręs šventųjų gerbimo reiškinys turėjo milžiniškos įtakos Europos, taip pat Lietuvos dvasinei, kultūrinei ir socialinei raidai. Straipsnių autoriai pristato įvairių šventųjų kultų ir vizualinių pavidalų genezę Lietuvoje, nagrinėja šio reiškinio bendrąsias Europos tendencijas ir vietinės raiškos ypatybes.

TURINYS

 
 

Skaityti daugiau


Tarptautinė konferencija „Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais“ 2019 m. spalio 25 d., penktadienį.

Vilniaus tarpukario dailė ir architektūra pastaraisiais metais sulaukia vis didesnio susidomėjimo tiek Lietuvoje, tiek ir kaimyniniuose kraštuose (pirmiausia Lenkijoje). Šiandiena vilnietiško modernizmo tema tampa ypač aktuali, kadangi skatina analizuoti 1919–1939 m. Vilniaus ir Vilniaus krašto dailę bei architektūrą kaip bendrą Europos modernizmo istorijos dalį, bei išryškina savitus vietos kultūros modernizacijos bruožus.

Konferencijos tikslas sutelkti įvairių sričių (dailės istorijos ir teorijos, architektūros, paveldo) specialistus ir pabandyti atsakyti į klausimus: ar buvo (koks buvo) vilnietiškas modernizmas? Kokios jo sąsajos su vietos tradicija ir paveldu? Kokios priežastys galėjo lemti vilnietiško modernizmo (ne)susiklostymą? Koks buvo valstybės institucijų ar pavienių asmenų vaidmuo formuojant dailės, architektūros ir paveldosaugos procesus? Keldami šiuos ir kitus klausimus kviečiame apsvarstyti

Skaityti daugiau


LDID nariams – reikšmingi apdovanojimai

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad net du LDID nariai gavo svarbius kaimyninių valstybių apdovanojimus. Gegužės 3 d. Lenkijos respublikos ambasadoje vykusiame iškilmingame priėmime už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą Dr. Helmutas Šabasevičius buvo apdovanotas Auksiniu Kryžiumi „Už nuopelnus“.

Šis apdovanojimas taip pat skirtas ir dr. Osvaldui Daugeliui. Tuo pat metu buvęs ilgametis M. K. Čiurlionio muziejaus Kaune direktorius pagerbtas ir Latvijos Pripažinimo Kryžiaus Komandoro (arba Trečiojo laipsnio) ordinu. Tai jau šeštasis O. Daugelio ordinas.

Daugiau skaityti čia ir čia.

 

Skaityti daugiau


ldid.lt